Η Δικηγορική Εταιρεία arrow Τομείς Εξειδίκευσης

Τομείς Εξειδίκευσης

I. Εργατικό Δίκαιο
Συλλογικό (επιχειρησιακές σ.σ.ε., επιχειρησιακές συμφωνίες, κατάρτιση κανονισμών εργασίας), Ατομικό (σύναψη, διαχείριση, λύση ατομικών συμβάσεων εργασίας, παράσταση σε Επιθεωρήσεις Εργασίας) και συνδικαλιστικό δίκαιο (επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία.).


II. Αστικό Δίκαιο
1. Μισθώσεις (εμπορικές, κατοικιών, Leasing).
2. Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγια - Επιμέλεια - Διατροφή)
3. Ενοχικές συμβάσεις (αγοραπωλησίες ακινήτων, συμβάσεις έργου, χρησιδάνεια, leasing,
4. Κληρονομικό Δίκαιο (κληρονομικές διαφορές, διαθήκες, κληρονομητήρια).


III. Eμπορικό Δίκαιο
1. Δίκαιο εμπορικών εταιριών (ίδρυση, τροποποίηση καταστατικού, πρακτικά ΔΣ/ΓΣ, συγχωνεύσεις, εξαγορές, αποσχίσεις κλάδων).
2. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας)
3. Δίκαιο αξιογράφων

IV. Διοικητικό Δίκαιο
Αγωγές , Προσφυγές, Αιτήσεις ακυρώσεως διοικητικών πράξεων


V.Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης
Διαδικασία είσπραξης απαιτήσεων από επιταγές, συν/κές κλπ (Έλεγχος τίτλων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων , πλειστηριασμοί)


VI. Ποινικό Δίκαιο

< Προηγούμενα Επόμενα >