Οι Εταίροι

Αναστάσιος Γ. Πασσάς 1. Αναστάσιος Γ. Πασσάς, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.
Πτυχιούχος του νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Eberhard - Karls Universitat Tubingen, όπου απέκτησε τον τίτλο LL.M.
Τομείς Πρακτικής: Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιριών, Ποινικό Δίκαιο.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ΑΜ 14016
Γλώσσες: Αγγλικά , Γερμανικά
Έλλη Εμ. Ανδριανάκη

2. Ελλη Εμ. Ανδριάνακη, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.
Πτυχιούχος του νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος από το 1996 στον Άρειο Πάγο.
Τομείς Πρακτικής: Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Διοικητικό Δίκαιο.
Μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών ΑΜ ΔΣΑ 13451
Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

< Προηγούμενα