Η Δικηγορική Εταιρεία arrow ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ

Ενημερωτικο κείμενο για Ν.4611/2019

Αθήνα 17-5-2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4611/2019

(ΦεΚ 73/17-5-2019)

----------------------------------------

Με το πρόσφατο νομοθέτημα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, άσχετων μεταξύ τους ρυθμίσεων και τη ρύθμιση χρεών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και δημόσιο εως 120 δόσεις, στο κεφάλαιο  Ε για τις  εργασιακές διατάξεις αναφέρονται τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα...

ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01 02 2019

Αθήνα, 19-2-2019

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός κατώτατου νόμιμου μισθού και ημερομισθίου από 1-2-2019»

---------------------------------------

Με την υπ’αριθμ. οικ. 4241/127/30-1-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 173/Β/30-1-2019 καθορίστηκε για τους μεν υπαλλήλους ο κατώτατος νόμιμος μισθός για πλήρη απασχόληση στο ποσό των 650€ και για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο στο ποσό των 29,04 ευρώ με έναρξη ισχύος από 1-2-2019.

Με την ίδια διάταξη καταργήθηκε η διαφοροποίηση του κατώτατου μισθού για τους κάτω των 25 ετών υπαλλήλους που προβλεπόταν στην παρ.3β της υποπαρ.ΙΑ.11 του ν.4093/2012.

Περαιτέρω με την υπ’αριθμ.7613/395 από 18-2-2019 Ερμηνευτική Εγκύκλιο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης διευκρινίστηκε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η προβλεπόμενη στην υποπαρ. ΙΑ.11 παρ. 3 εδαφ. δ’ του ν.4093/2012 διάταξη , σύμφωνα με την οποία για τις προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας κατά ποσοστό 10% ανά τριετία και μέχρι 3 τριετίες για τους υπαλλήλους και 5% ανά τριετία και μέχρι 6 τριετίες για τους εργατοτεχνίτες, λαμβάνεται υπόψη μόνο η κάθε είδους υπηρεσία και με οποιαδήποτε ειδικότητα σε οποιονδήποτε εργοδότη που έχει διανυθεί έως τις 14-2-2012. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι η μετά την ως άνω ημερομηνία υπηρεσία δεν επηρεάζει την ένταξη του εργαζόμενου σε μισθολογικό κλιμάκιο μέχρις ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%.

Επισημαίνεται επίσης ότι στο νομοθετικά καθορισμένο κατώτατο μισθό δεν περιλαμβάνεται καμία άλλη προσαύξηση πέραν της προϋπηρεσίας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις και συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής επιδόματος γάμου.

Τάσος Πασσάς

Ευθυνη αναθέτοντος σε περίπτωση εργολαβίας Ν.4554/2018

Στο Νόμο 4554/2018 με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις- Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας -Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων -Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες ρυθμίσεις επί εργασιακών θεμάτων:

Διαβάστε περισσότερα...

Εγκύκλος περί υποχρεωτικοτητας κλαδικών σσε


Με εγκύκλιο της Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύθηκε χθες (14-6-2018) ρυθμίζεται η διαδικασία κηρύξεως υποχρεωτικής κλαδικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας.
Με την εν λόγω εγκύκλιο δίδονται οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 του ν.1896/1990 περί κηρύξεως υποχρεωτικών από τον Υπουργό Εργασίας Κλαδικών ή Ομοιεπαγγελματικών ΣΣΕ. Η διάταξη αυτή προβλέπει ότι για την κήρυξη υποχρεωτικής Κλαδικής ΣΣΕ απαιτείται η εργοδοτική οργάνωση που την υπέγραψε να απασχολεί εργαζόμενους που καλύπτουν το 51% του κλάδου.

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Αθήνα 8-6-2018

Σε πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που έχει τεθεί σε διαβούλευση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις επί εργασιακών θεμάτων.

-Επί επιβολής προστίμου 10.500€ σε διαπίστωση από την Επιθεώρηση Εργασίας αδήλωτης απασχόλησης θεσπίζεται η δυνατότητα περιορισμού του προστίμου, εφόσον ο εργοδότης αποδεχθεί το πρόστιμο και παραιτηθεί των ενδίκων μέσων κατ' αυτού υπό τις ακόλουθες διακρίσεις:

Διαβάστε περισσότερα...
<< Αρχική < Προηγούμενα 1 2 Επόμενα > Τελευταία >>
Αποτελέσματα 1 - 9 από 17